Partnerzy

Partnerzy

dr hab. prof. US Krzysztof Wesołowski

dr hab. prof. US Krzysztof Wesołowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (1984 r.), na którym obronił także pracę doktorską (1992 r.). Zawód radcy prawnego wykonuje od 1989 r. Niezależnie od tego pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, będąc kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego (w tym kilku pozycji książkowych m. in. monografii nt. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Komentarza do Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego CMR, monografii nt. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w świetle ustawy Prawo przewozowe, Komentarza do Prawa przewozowego). Włada językiem angielskim.

dr Dorota Ambrożuk

dr Dorota Ambrożuk

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1998 r.), na którym obroniła także pracę doktorską (2008 r.). Zawód radcy prawnego wykonuje od 2003 r. Specjalizuje się w prawie przewozowym i prawie bankowym. Zatrudniona jest również na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, przewozowego i ubezpieczeniowego. Jest autorką wielu artykułów (głównie z zakresu prawa przewozowego oraz cywilnego). Włada językiem niemieckim.

dr Daniel Dąbrowski

dr Daniel Dąbrowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2000 r.). Tytuł radcy prawnego uzyskał w roku 2004. W roku 2009 obronił doktorat z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie umów gospodarczych. Interesuje się również prawem nowych technologii. Pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik licznych konferencji. Prowadził także wykłady z zakresu prawa handlowego skierowane do praktyków. Autor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa spółek. Włada językiem angielskim.