Partnerzy

Partnerzy

dr Dorota Ambrożuk

dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1998 r.), na którym obroniła także pracę doktorską (2008 r.). Zawód radcy prawnego wykonuje od 2003 r. Specjalizuje się w prawie przewozowym i prawie bankowym. Zatrudniona jest również na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, przewozowego i ubezpieczeniowego. Jest autorką wielu artykułów (głównie z zakresu prawa przewozowego oraz cywilnego). Włada językiem niemieckim.

dr Daniel Dąbrowski

dr Daniel Dąbrowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2000 r.). Tytuł radcy prawnego uzyskał w roku 2004. W roku 2009 obronił doktorat z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie umów gospodarczych. Interesuje się również prawem nowych technologii. Pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik licznych konferencji. Prowadził także wykłady z zakresu prawa handlowego skierowane do praktyków. Autor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa spółek. Włada językiem angielskim.