Kompleksowa obsługa

O kancelarii

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, wspomagając przedsiębiorców
w ich codziennej działalności

Kancelaria Ambrożuk-Wesołowska, Dąbrowski – Radcowie prawni Spółka partnerska specjalizuje się
w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Działalność ekspercka

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, wspomagając przedsiębiorców w ich codziennej działalności. Podejmujemy się również szczególnie trudnych wyzwań, wymagających dużego nakładu pracy i doświadczenia.

Naszym celem jest zrozumienie potrzeb Klienta i świadczenie usług, które w jak największym stopniu będą odpowiadały tym potrzebom.

Działalność ekspercka

W osiągnięciu tego celu pomaga nam posiadana wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie, z jakim wykonujemy naszą pracę.

Kancelaria działa w formie spółki partnerskiej od sierpnia 2005 roku. Wcześniej partnerzy prowadzili indywidualne kancelarie, świadcząc usługi na rzecz podmiotów między innymi z branży paliwowej, bankowej, ubezpieczeniowej, stoczniowej, transportowej oraz IT. Wielu pozostaje obecnie klientami Kancelarii.

Kancelaria Ambrożuk-Wesołowska, Dąbrowski - Radcowie prawni Spółka partnerska świadczy usługi także w języku angielskim i niemieckim.

Działalność ekspercka

W ramach dziedzin prawa związanych z bieżącą obsługą Klientów, Kancelaria prowadzi także działalność polegającą na świadczeniu usług o charakterze eksperckim.

W tym zakresie Kancelaria podejmuje się zadań wymagających specjalistycznej wiedzy teoretycznej, zdobytej dzięki prowadzonej przez każdego z Partnerów działalności naukowej. Wsparta jest ona wieloletnim doświadczeniem w praktyce obrotu gospodarczego, dzięki któremu Partnerzy Kancelarii, są w stanie wypracować elastyczne i nieszablonowe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, uwzględniając przy tym złożoność i wieloaspektowość pojawiających się problemów.

Powyższa sfera działalności Kancelarii obejmuje przede wszystkim:

Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Prowadzenie spraw sądowych wymagających wiedzy eksperckiej, zarówno na etapie postępowania przed sądami powszechnymi, ale także postępowań przed Sądem Najwyższym (sporządzanie skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Specjalistyczne opinie

Specjalistyczne opinie

Sporządzanie opinii o charakterze eksperckim dla potrzeb prowadzonych przez Klientów postępowań sądowych, sporów o charakterze pozasądowym, a także w celu wyjaśnienia innych istotnych kwestii pojawiających się w toku prowadzenia działalności gospodarczej,

Doradztwo

Doradztwo

Działalność doradczą w rozwiązywaniu złożonych problemów, z którymi spotykają się nasi Klienci na styku płaszczyzn prawa i ekonomii.