adgw

Rozumiemy klienta

...

Zapewniamy usługi dopasowane
do potrzeb naszych klientów

O kancelarii

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, wspomagając przedsiębiorców
w ich codziennej działalności

Kancelaria Ambrożuk-Wesołowska, Dąbrowski – Radcowie prawni Spółka partnerska specjalizuje się
w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Działalność ekspercka

Działalność ekspercka

Kancelaria prowadzi także działalność polegającą na świadczeniu usług o charakterze eksperckim.

W tym zakresie Kancelaria podejmuje się zadań wymagających specjalistycznej wiedzy teoretycznej, zdobytej dzięki prowadzonej przez każdego z Partnerów działalności naukowej.

dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska
dr Daniel Dąbrowski

dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska

Radca prawny


dr Daniel Dąbrowski

Radca prawny


Nasze specjalizacje

Prawo przewozowe

Prawo przewozowe

Prawo przewozowe jest tą dziedziną prawa, w której w najwyższym stopniu Partnerzy Kancelarii łączą swoje doświadczenia praktyczne z zainteresowaniami naukowymi. W szczególności Kancelaria zajmuje się pomocą w sporach sądowych i pozasądowych związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów przewozu, w tym w transporcie międzynarodowym.

Partnerzy Kancelarii mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, zdobyte przy prowadzeniu kilkuset spraw przewozowych, także przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie to zaowocowało również wieloma publikacjami Partnerów Kancelarii, w tym między innymi jedynego na rynku komentarza do Konwencji CMR, komentarza do Prawa przewozowego oraz dwóch opracowań monograficznych (Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR oraz Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek).

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń, w szczególności świadcząc pomoc przy dochodzeniu roszczeń przeciwko ubezpieczycielom odmawiającym wypłaty odszkodowań należnych zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej

Dzięki wieloletniej praktyce w zakresie dochodzenia odszkodowań związanych z działalnością gospodarczą, a także zadośćuczynień za krzywdę doznaną na skutek wypadków komunikacyjnych, Kancelaria zapewnia trafną ocenę istniejącej sytuacji oraz sprawne przeprowadzenie postępowania.

Prawo spółek

Prawo spółek

Kancelaria oferuje pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przygotowując projekt umowy (statutu) dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając kontakt z notariuszem oraz przeprowadzając proces rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Świadczy także pełne spektrum usług związanych z funkcjonowanien spółki w trakcie jej działalności, przy uwzględnieniu aspektów prawnopodatkowych. Przygotowuje regulaminy organów spółki, zapewnia obsługę posiedzeń tych organów, pilotuje procedury zmian umowy spółki, podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów itp. Kancelaria posiada także doświadczenie w łączeniu i przekształcaniu spółek.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjne, posiadając w tej dziedzinie bogate doświadczenie, które Partnerzy zdobyli reprezentując wierzycieli podmiotów będących w toku upadłości lub restrukturyzacji, ale przede wszystkim zapewniając obsługę prawną syndyków masy upadłości, tymczasowych nadzorców sądowych i zarządców przymusowych, a w przeszłości także samodzielnie pełniąc te funkcje.

Teoretyczna wiedza z tej dziedziny prawa uzupełniona dogłębną znajomością praktyki zapewnia skuteczną ochronę interesów Klientów Kancelarii, w tym w zakresie wspierania ich w zapobieganiu popadnięciu w stan niewypłacalności, proponowaniu elastycznych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji, a także świadczenia usług na rzecz dłużników będących w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz pozostałych podmiotów biorących w nim udział.